Φακοί

Φίλτρο και ταξινόμηση
Φίλτρο & Ταξινόμηση 0
Ταξινόμηση Θέση
Χρώματα
Τιμή
Εφαρμογή
Συνολική φωτεινή ροή λαμπτήρα (σε lm)
Μάρκα
Κωδικός IP
Ρυθμιζόμενο
Λειτουργία με μπαταρία
Χρώμα φωτός
Συμπεριλαμβανομένης της προώθησης/επιστροφής
Σταθερό LED
Αριθμός πηγών φωτός
Ανθεκτικότητα στο θαλασσινό νερό
Υλικό
Ρυθμιζόμενο ύψος
Στυλ
Με ανιχνευτή κίνησης
Συμπεριλαμβάνεται πηγή φωτός
Με διακόπτη
Δωμάτιο
Μήκος (σε cm)
Εφαρμογή
Διάμετρος (σε cm)
Εφαρμογή
40 Προϊόντα
Φίλτρο
17,90 €
41,90 €
51,90 €
16,90 €
13,90 €
9,90 €
29,90 €
22,90 €
61,90 €