Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην Lumories.gr

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων έχει για εμάς πολύ μεγάλη σημασία. Για το λόγο αυτό σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (π.χ. συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση) ακολουθούμε τη νομοθεσία του ευρωπαϊκού και του ελληνικού δικαίου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρούσα αποτελεί Δήλωσή μας περί της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε. Κατωτέρω σας παρέχεται επισκόπηση των προσωπικών δεδομένων που ζητούνται στις ιστοσελίδες μας, του τρόπου επεξεργασίας και διαβίβασής τους, του τρόπου ενημέρωσής σας για τις πληροφορίες που μας παρέχεται, καθώς και των μέτρων ασφαλείας που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Εδώ θα βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων
 2. Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση
 3. Διαβίβαση δεδομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
 4. Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης
 5. Online παρουσία και βελτίωση ιστοσελίδων
 6. Διαμεσολάβηση μέσω δικτύων θυγατρικών
 7. Social media
 8. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων
 9. Δικαιώματα του υποκειμένου
 10. Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

§ 1 Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας, με την έννοια των διατάξεων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, για όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούνται μέσω των ιστοσελίδων μας είναι η:

Lampenwelt GmbH

Seelbüde 13
36110 Schlitz
Γερμανία

Τηλέφωνο:

E-mail: info@lumories.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων

Lampenwelt GmbH

Seelbüde 13
36110 Schlitz
Γερμανία

E-mail: prostasia-dedomenon@lumories.gr

Για υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το θέμα της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για τα δικαιώματα του υποκειμένου (πρβλ. κατωτέρω) σας παρακαλούμε να απευθύνεστε στην άνω διεύθυνση.

§ 2 Σκοποί της επεξεργασίας δεδομένων και νομική βάση

Επίσκεψη στη διαδικτυακή μας παρουσία

Αρχεία καταγραφής

Σε κάθε πρόσβαση σε ιστοτόπους/εφαρμογές μας αποστέλλονται πληροφορίες από το εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης της εκάστοτε τερματικής συσκευής σας στον διακομιστή του ιστοτόπου/της εφαρμογής μας και αποθηκεύονται προσωρινά σε αρχεία καταγραφής, τα λεγόμενα log files. Τα σύνολα δεδομένων που αποθηκεύονται περιέχουν τα ακόλουθα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται μέχρι την αυτόματη διαγραφή τους μετά από 30 ημέρες: Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψης, όνομα της σελίδας, διεύθυνση IP της συσκευής, URL αναφοράς (URL προέλευσης, από το οποίο φτάσατε στις ιστοσελίδες μας), η ποσότητα δεδομένων που μεταφέρθηκε, ο χρόνος φόρτωσης, καθώς και πληροφορίες προϊόντος και έκδοσης του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης καθώς και το όνομα του παρόχου σας. Νομική βάση για την επεξεργασία της διεύθυνσης IP είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας προκύπτει από την εξασφάλιση της δημιουργίας σύνδεσης, την άνετη χρήση του ιστοτόπου μας/της εφαρμογής μας και από τις αξιολογήσεις σχετικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα του συστήματος. Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή συμπερασμάτων για την ταυτότητά σας με βάση τις άνω πληροφορίες και ούτε πραγματοποιείται από εμάς. Τα δεδομένα αποθηκεύονται και διαγράφονται μετά την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών.

Tracking, Cookies και Social Media

Χρησιμοποιούμε cookies,για να διαμορφώσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο φιλικό για τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν να μπορεί να ταυτοποιηθεί το ανοιχτό πρόγραμμα περιήγησης και μετά από μια αλλαγή σελίδας. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στη συνέχεια στις §§ 5-7.

Προετοιμασία, αιτιολόγηση, εκτέλεση μιας συμβατικής σχέσης

Επεξεργασία δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης

Για την άριστη εξυπηρέτησή σας, ήδη πριν από τη σύναψη της σύμβασης, σας παρέχουμε εκτενείς επαγγελματικές συμβουλές. Έχετε στη διάθεσή σας διάφορους τρόπους επικοινωνίας:

 • Φόρμα επικοινωνίας / αποστολή αιτήματος μέσω email:
 • Μπορείτε να μας απευθύνετε το αίτημά σας ανά πάσα στιγμή μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω email. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται πάντοτε επεξεργασία του ονόματός σας και της διεύθυνσης email. Πέραν αυτού μπορούν να διαβιβαστούν από εσάς εθελοντικά άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως π.χ. ο αριθμός τηλεφώνου σας ή η διεύθυνσή σας. Αυτά τα δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε τουλάχιστον για την εξέταση της υπόθεσής σας και ενδεχομένως και πέραν αυτής, σε περίπτωση που υπάρξει σύναψη σύμβασης. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι προσυμβατικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ καθώς και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ ώστε να σας παρέχουμε μια ιδανική εξυπηρέτηση πελατών. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@lumories.gr

 • Τηλέφωνο:
 • To τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας είναι επίσης στη διάθεσή σας για παροχή τηλεφωνικών συμβουλών. Σε αυτή την περίπτωση συλλέγουμε το όνομά σας καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Προαιρετικά συλλέγουμε επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία μας διαβιβάζετε στα πλαίσια της συμβουλευτικής συνομιλίας μας, όπως π.χ. η διεύθυνση email ή η ταχυδρομική διεύθυνσή σας. Αυτά τα δεδομένα επεξεργαζόμαστε τουλάχιστον για την επεξεργασία της υπόθεσής σας και ενδεχομένως πέραν αυτής, σε περίπτωση που υπάρξει σύναψη σύμβασης. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι προσυμβατικές ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β του ΓΚΠΔ καθώς και το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ ώστε να σας παρέχουμε μια ιδανική εξυπηρέτηση πελατών.

  Αιτιολόγηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης

  Για την ικανοποιητική διεκπεραίωση μιας σύμβασης αγοράς ανάμεσα σε εσάς και στη Lampenwelt GmbH, είναι απαραίτητη η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχετε τη δυνατότητα, να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό πελάτη, μέσω του οποίου μπορείτε να διαχειρίζεστε τα δεδομένα σας. Με ευχαρίστηση σας παρέχουμε επιπλέον τη δυνατότητα, να ολοκληρώσετε μια παραγγελία χωρίς την εγγραφή σας μέσω ενός λογαριασμού πελάτη. Για την εκτέλεση της σύμβασης επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Όνομα και επώνυμο, διεύθυνση τιμολόγησης και διεύθυνση παράδοσης, στοιχεία πληρωμής, διεύθυνση email καθώς και προαιρετικά αριθμό τηλεφώνου, ημερομηνία γέννησης και ενδεχομένως έναν κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό πελάτη. Χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας τουλάχιστον για τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι τη λήξη των νόμιμων ή/και συμβατικών δικαιωμάτων εγγύησης. Πέραν αυτού αποθηκεύουμε κάποια από τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις εμπορικές ή φορολογικές απαιτήσεις και τις σχετικές προθεσμίες τήρησης. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ καθώς και η τήρηση των νομικών διατάξεων σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του ΓΚΠΔ. Ανάλογα με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιείται διαβιβάζουμε τα στοιχεία πληρωμής σας σε εντεταλμένους από εμάς παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, ώστε αυτοί να μπορούν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές.

  Επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της παράδοσης δέματος

  Ειδοποιήσεις κατάστασης

  Μετά την παραγγελία σας λαμβάνετε μέσω email, κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής σας, πληροφορίες για την κατάσταση επεξεργασίας και την κατάσταση αποστολής. Αυτές τις ενημερώσεις τις λαμβάνετε, μέχρι να διεκπεραιωθεί πλήρως η παραγγελία σας. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συναίνεση που παρέχετε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Χρησιμοποιούμε για αυτόν τον σκοπό τις υπηρεσίες της parcelLab GmbH, Schillerstraße 23a, 80336 München, η οποία λαμβάνει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για τη δημιουργία αυτών των ειδοποιήσεων (όνομα, διεύθυνση, αριθμός παραγγελίας, διεύθυνση email) και τα χρησιμοποιεί αποκλειστικά για τον προαναφερόμενο σκοπό, κατόπιν εντολής μας. Συνάψαμε για αυτόν τον σκοπό με την Parcellab μια σύμβαση επεξεργασίας παραγγελιών. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων της parcelLab GmbH θα βρείτε στη διεύθυνση: https://parcellab.com/en/privacy-policy

  Υπηρεσίες μεταφοράς και εφοδιαστικής αλυσίδας

  Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε αυτές μπορούν να διαβιβάζονται τα ακόλουθα δεδομένα με σκοπό την επίδοση των εμπορευμάτων που έχετε παραγγείλει: Όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση καθώς και ενδεχομένως διεύθυνση email και αριθμός τηλεφώνου. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του ΓΚΠΔ.

  § 3 Διαβίβαση δεδομένων σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

  Zenloop

  Θα θέλαμε να μαθαίνουμε περισσότερα για το αν σας άρεσε η εμπειρία αγορών σας στον ιστότοπο Lampenwelt.de. Για αυτόν τον σκοπό ζητάμε σε διάφορα σημεία στο webshop μας την άποψή σας για τις αγορές σας. Νομική βάση για την αποστολή των ερωτηματολογίων είναι το έννομο συμφέρον μας για την εκτέλεση ερευνών πελατών για τη βελτίωση της προσφοράς μας, άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Συνεργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό με τον συνεργάτη μας, την zenloop GmbH, Brunnenstraße 196, 10119 Berlin. Όταν μας στέλνετε σχόλια, καταγράφεται η διεύθυνση IP, η διεύθυνση email, τα δεδομένα της συσκευής και του προγράμματος περιήγησης και στατιστικά στοιχεία για την αγορά σας. Εάν μετά την απόκρισή σας επιθυμείτε να επικοινωνήσει μαζί σας η Lampenwelt, μπορείτε να αφήσετε στο πεδίο επικοινωνίας ένα μήνυμα και να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ, την οποία παρέχετε, αφήνοντάς μας ένα μήνυμα με την επιθυμία να επικοινωνήσουμε μαζί σας. Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων της zenloop θα βρείτε στη διεύθυνση Privacy Policy of NPS Platform Zenloop.

  § 4 Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης

  Όταν αγοράζετε στην ιστοσελίδα μας εμπορεύματα ή υπηρεσίες και κατά τη διαδικασία αυτή καταχωρείτε τη διεύθυνση email σας, μπορεί να λαμβάνετε επιπρόσθετα από την Lampenwelt μηνύματα που αφορούν συναλλαγές ή προϊόντα, ανεξάρτητα εάν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο μας ή όχι. Ο σκοπός είναι να σας στέλνουμε διαφημίσεις προσαρμοσμένες στις πραγματικές ή υποτιθέμενες ανάγκες σας, όχι ωστόσο να σας ενοχλούμε με ανώφελη διαφήμιση. Για αυτόν τον σκοπό η Emarsys αποθηκεύει στο πρόγραμμα περιήγησης σας κατά την επίσκεψη στις ιστοσελίδες μας cookies, τα οποία καταγράφουν μεταξύ άλλων τον τύπο του προγράμματος περιήγησης, τη διεύθυνση IP σας (κρυπτογραφημένη και όχι ολόκληρη) και ID περιόδου λειτουργίας και Cookie-ID. Αυτά τα δεδομένα μας επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε το ιστορικό των αγορών σας (π.χ. αγορασμένα προϊόντα και/ή κατηγορίες προϊόντων που αναζητήσατε) με ψευδωνυμοποίηση και να το αντιστοιχίσουμε στη διεύθυνση email σας. Περισσότερες πληροφορίες για την Emarsys θα βρείτε στη διεύθυνση https://emarsys.com/

  . Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία αποτελούν η Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 98/6/ΕΚ, 2005/29/ΕΚ και 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την καλύτερη επιβολή και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών), στην Γερμανία το άρθρο 7 περ. 3 του UWG (Νόμος περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού) και στην Ελλάδα το άρθρο 9 περ. δ του Νόμου 2251/1994 περί προστασίας των Καταναλωτών σε συνδυασμό με τον Νόμο 4933/2022 άρθρο 9 παρ. Δ του Νόμου 4933/2022 (Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2161 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2019). Μπορείτε να απεγγραφείτε ανά πάσα στιγμή με μόνο ένα κλικ στον σύνδεσμο απεγγραφής που βρίσκεται στο τέλος κάθε διαφημιστικού email (π.χ. ενημερωτικό δελτίο ή προτάσεις προϊόντων μέσω email), ή π.χ. μέσω info@lumories.gr και έτσι να ενταντιωθείτε στη χρήση της διεύθυνσης email σας για τους προαναφερόμενους σκοπούς, χωρίς να προκληθούν για αυτόν τον λόγο διαφορετικά έξοδα εκτός από τα τυχόν έξοδα διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

  Ενημερωτικό δελτίο

  Στην ιστοσελίδα μας υπάρχει η δυνατότητα να εγγραφείτε δωρεάν σε ένα ενημερωτικό δελτίο. Κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο γίνεται επεξεργασία των δεδομένων από την οθόνη καταχώρησης (διεύθυνση email ως υποχρεωτικό πεδίο καθώς και προαιρετικά τίτλος, όνομα, επώνυμο και ημερομηνία γέννησης, σε επαγγελματίες πελάτες επίσης η επωνυμία της εταιρείας). Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής σας. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε τη διαδικασία Double-Opt-In (διαδικασία DOI), μέσω της οποίας εγγράφεστε στο ενημερωτικό δελτίο μας μέσω ενός συνδέσμου επιβεβαίωσης. Δικαίωμα ανάκλησης: Ανά πάσα στιγμή μπορείτε να ανακαλέσετε την εγγραφή σας με μελλοντική ισχύ, πατώντας στον σύνδεσμο “απεγγραφής” στο τέλος του ενημερωτικού δελτίου ή στέλνοντας μια άτυπη δήλωση βούλησης στη διεύθυνση info@lumories.gr. Η απεγγραφή σας πραγματοποιείται χωρίς να προκύπτουν για αυτό διαφορετικά έξοδα εκτός από τα έξοδα διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις. Τα δεδομένα σας δεν θα χρησιμοποιούνται πλέον για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων.

  Διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου

  Προαιρετικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που συλλέξαμε κατά την παραγγελία σας για να σας στείλουμε μέσω ταχυδρομείου μηνύματα σχετικά με τις συναλλαγές και/ή τα προϊόντα, όπως π.χ. προσφορές ή προωθητικές ενέργειες. Εάν δεν συμφωνείτε με την αποστολή διαφήμισης μέσω ταχυδρομείου, μπορείτε να μας το δηλώσετε ανά πάσα στιγμή μέσω info@lumories.gr ή μέσω κάθε άλλου σημείου επικοινωνίας μας, χωρίς να προκύπτουν για αυτό διαφορετικά έξοδα, εκτός από τα τυχόν έξοδα διαβίβασης σύμφωνα με τις βασικές χρεώσεις.

  § 5 Online παρουσία και βελτίωση ιστοσελίδων

  Cookie – Γενικές πληροφορίες

  Χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας τα λεγόμενα αρχεία cookies. Τα cookies είναι μικρές ποσότητες δεδομένων με τη μορφή πληροφοριών κειμένου, που ο διακομιστής web στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτά αποθηκεύονται μόνο στην τερματική συσκευή σας. Τα cookies μπορούν να διαβάζονται κάθε φορά μόνο από τον διακομιστή, ο οποίος προηγουμένως τα έχει καταχωρήσει, και περιέχουν πληροφορίες για το τι είδατε σε μια ιστοσελίδα και το πότε. Τα ίδια τα cookies ταυτοποιούν μόνο τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας και δεν αποθηκεύουν προσωπικές πληροφορίες, όπως για παράδειγμα το όνομά σας. Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στα cookies δεν συνδυάζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα (όνομα, διεύθυνση κτλ.). Χρησιμοποιούμε cookies για να διαμορφώσουμε την ιστοσελίδα μας με τρόπο πιο φιλικό για τους χρήστες. Ορισμένα στοιχεία της ιστοσελίδας μας απαιτούν εκτός αυτού να μπορεί να ταυτοποιηθεί το ανοιχτό πρόγραμμα περιήγησης και μετά από μια αλλαγή σελίδας. Τα δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο ψευδωνυμοποιούνται με τεχνικές προφυλάξεις. Επομένως δεν είναι πλέον δυνατή μια αντιστοίχιση των δεδομένων με τον χρήστη. Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται μαζί με άλλα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. Μπορείτε να επιλέξετε μόνοι σας, εάν επιτρέπετε cookies. Έχετε την επιλογή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας (συνήθως υπάρχουν στο "Επιλογές" ή "Ρυθμίσεις" στα μενού των προγραμμάτων περιήγησης) να αποδέχεστε cookies, να ενημερώνεστε όταν αποθηκεύεται ένα cookie ή να απορρίπτετε όλα τα cookies. Επιπλέον μπορείτε από το μπάνερ που εμφανίζεται στο αρχικό άνοιγμα των ιστοσελίδων μας και παραπέμπει σε αυτή τη δήλωση προστασίας δεδομένων, να επιλέξετε ελεύθερα εάν θέλετε να συνεχίσετε να επιτρέπετε την αποθήκευση cookies ή να την απορρίψετε. Στην έκταση που αυτά τα cookies και/ή οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων με τη χρήση τεχνικά απαραίτητων cookies είναι στην Γερμανία το § 25 παρ. 2 αρ. 2 του TTDSG (νόμος για την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας) για την αποθήκευση αυτών των cookies στην τερματική συσκευή σας, στην Ελλάδα το άρθρο 4 παρ. 5 του Νόμου 3741/2006 (νόμος περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), άλλως το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ π.χ. για τις ενδεχομένως απαραίτητες επακόλουθες επεξεργασίες στα συστήματά μας. Το συμφέρον μας να διευκολύνουμε τη χρήση των ιστοσελίδων για τους χρήστες, είναι αιτιολογημένο με την έννοια των προαναφερόμενων διατάξεων. Ορισμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας μας δεν μπορούν να προσφερθούν χωρίς τη χρήση cookies. Για αυτές είναι απαραίτητο να αναγνωρίζεται ξανά το πρόγραμμα περιήγησης ακόμη και μετά από μια αλλαγή σελίδας.

  Για τεχνικά απαραίτητα cookies αποκλείεται το δικαίωμα εναντίωσης καθώς αυτά είναι απαραίτητα για να μπορούμε να σας προβάλουμε την ιστοσελίδα μας και τα περιεχόμενα της και για να θέσουμε στη διάθεσή σας τις λειτουργικότητες της ιστοσελίδας.

  Η χρήση cookies για σκοπούς ανάλυσης και μάρκετινγκ πραγματοποιείται με τον σκοπό της βελτίωσης της ποιότητας της ιστοσελίδας μας και των περιεχομένων της. Από τα cookies ανάλυσης μαθαίνουμε πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και μπορούμε έτσι να βελτιώνουμε συνεχώς την προσφορά μας. Επεξεργασία ιδίως στην τερματική συσκευή σας, η οποία βασίζεται σε cookies ή σε άλλα στοιχεία αναγνώρισης (π.χ. browser-fingerprint, εικονοστοιχεία) και δεν είναι τεχνικά απαραίτητες για τη λειτουργία των ιστοσελίδων μας, εκτελούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε να παρέχετε μέσω ενός ειδικού μπάνερ cookie κατά την πρώτη επίσκεψή σας στις ιστοσελίδες μας. Νομική βάση για αυτές τις επεξεργασίες που βασίζονται σε cookies είναι στην Γερμανία το άρθρο 25 παρ. 1 εδάφ. 1 του TTDSG (νόμος για την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας) για την αποθήκευση αυτών των cookies στην τερματική συσκευή σας, στην Ελλάδα το άρθρο 11 παρ. 1 του Νόμου 3741/2006 (νόμος περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών), καθώς και το άρθρo 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ για τις επεξεργασίες που πραγματοποιούνται στη συνέχεια εκτός της τερματικής συσκευής σας (π.χ. σε διακομιστές web), εφόσον αυτές αφορούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Πριν την παροχή της συγκατάθεσή σας, δεν αποθηκεύονται τέτοια cookies, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των ιστοσελίδων μας.

  AT Internet (Piano Analytics)

  Στο πλαίσιο της επέκτασης και βελτίωσης της ιστοσελίδας μας και προκειμένου να αυξήσουμε το ενδιαφέρον του περιεχομένου που σας προσφέρεται, χρησιμοποιούμε τις διαδικασίες ανάλυσης της AT Internet GmbH, Μπορντώ. Για το σκοπό αυτό, τα δεδομένα αποθηκεύονται από έναν εξωτερικό πάροχο υπηρεσιών. Οι διακομιστές του παρόχου υπηρεσιών βρίσκονται σε κράτη μέλη της ΕΕ. Με τη διαδικασία αυτή, τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται ήδη κατά τη στιγμή της συλλογής και αξιολογούνται σε συγκεντρωτική μορφή. Το πρόγραμμα περιήγησής σας στο διαδίκτυο διαβιβάζει αυτόματα δεδομένα στον διακομιστή μας όταν επισκέπτεστε τις σελίδες μας στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης, τη διεύθυνση URL (διεύθυνση) του ιστότοπου παραπομπής, το αρχείο στο οποίο έγινε πρόσβαση, τον όγκο των δεδομένων που στάλθηκαν, τον κωδικό απόκρισης HTTP, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τυχόν επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης, το πλάτος και το ύψος του παραθύρου του προγράμματος περιήγησης, το βάθος χρώματος, το λειτουργικό σύστημα και τη διεύθυνση IP σας (σε συντομογραφημένη και ανώνυμη μορφή). Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται μόνο για τη συλλογή αναλύσεων γεωγραφικού εντοπισμού. Η διεύθυνση IP δεν αποθηκεύεται μόνιμα ούτε συνδέεται με άλλα δεδομένα χρήσης. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται χωριστά από άλλα δεδομένα που εισάγετε κατά τη χρήση της υπηρεσίας μας. Δεν είναι δυνατόν να αντιστοιχίσουμε τα δεδομένα αυτά σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Τα δεδομένα δεν περιέχουν πληροφορίες που επιτρέπουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για άτομα. Συλλέγονται και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για στατιστικούς σκοπούς καθώς και για σκοπούς ανάλυσης, όπως η βελτίωση της προσφοράς. Για τη διενέργεια αυτών των αναλύσεων χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, cookies, τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας με τη μορφή αρχείων κειμένου. Επιτρέπουν την ταυτοποίηση ενός συστήματος υπολογιστή κατά τη διάρκεια μιας επαναλαμβανόμενης επίσκεψης στον ιστότοπο. Μπορείτε να απορρίψετε ή να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Ωστόσο, αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε πλέον να χρησιμοποιήσετε το πλήρες φάσμα των λειτουργιών της πύλης μας. Τα περισσότερα από τα χρησιμοποιούμενα cookies είναι τα λεγόμενα "cookies συνόδου", τα οποία διαγράφονται όταν τερματίζετε τη σύνοδο του προγράμματος περιήγησης. Επιπλέον, η AT Internet χρησιμοποιεί δύο μακροχρόνια (μόνιμα) cookies που αποθηκεύονται το ένα για 30 ημέρες και το άλλο το πολύ για 12 μήνες.

  Exactag GmbH

  Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies της Exactag GmbH για σκοπούς βελτιστοποίησης. Αυτά τα cookie αναγνωρίζουν τους χρήστες και στέλνουν σε κάθε φόρτωση της ιστοσελίδας μέσω του προγράμματος περιήγησης ένα μοναδικό Cookie-ID, μία χρονοσφραγίδα καθώς και πληροφορίες για τις προηγούμενες δραστηριότητες των χρηστών στην ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα cookies είναι αποκλειστικά ανώνυμες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Παρόλα αυτά επιτρέπουν μια ακριβή αναγνώριση και επιτρέπουν στην Exactag, να αναλύει την επίσκεψη στην ιστοσελίδα. Η επεξεργασία όλων των πληροφοριών πραγματοποιείται μόνο στη Γερμανία. Δεν συντάσσεται προφίλ χρήστη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στη διεύθυνση: https://exactag.com/privacy-policy/

  Google Ads Remarketing

  Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε την "Google Ads Remarketing" ή την "Similar Audiences", που είναι και οι δύο υπηρεσίες της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Με τη βοήθεια αυτών των υπηρεσιών μπορούμε να σας προβάλουμε διαφημιστικά μηνύματα σε σχέση με το online κατάστημά μας, π.χ. ενδιαφέρουσες προσφορές προϊόντων, στις ιστοσελίδες άλλων παρόχων, οι οποίοι χρησιμοποιούν επίσης αυτές τις υπηρεσίες της Google ("Συνεργάτες" στο δίκτυο Google Display). Πέραν αυτού, μπορούμε με τη βοήθεια της Google Ad Remarketing να σας υπενθυμίσουμε με μήνυμα στις ιστοσελίδες άλλων παρόχων στο δίκτυο Google Display να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, εάν διακόψατε πρόσφατα μια παραγγελία στο online κατάστημά μας. Αυτό πραγματοποιείται με τη χρήση της τεχνολογίας των cookies. Η Google αποθηκεύει για αυτόν τον σκοπό ένα μικρό αρχείο με μια σειρά χαρακτήρων (το λεγόμενο Cookie-ID) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, για να σας “θυμάται” ως επισκέπτη των ιστοσελίδων μας και για να συλλέγει περισσότερα ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση των ιστοσελίδων μας. Το Cookie-ID αποθηκεύεται από εμάς και χρησιμεύει μόνο για τη σαφή αναγνώριση του προγράμματος περιήγησής σας και όχι για την αναγνώριση του προσώπου σας. Μέσω αυτών των υπηρεσιών δεν συλλέγονται και δεν αποθηκεύονται δικά σας δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Την Google Remarketing την χρησιμοποιούμε και μεταξύ συσκευών. Αυτό σημαίνει ότι εάν π.χ. αρχίσετε την αγορά σας στο online κατάστημά μας στο smartphone σας και την ολοκληρώσετε στον φορητό σας υπολογιστή, μπορούμε να σας βρούμε με τα προαναφερόμενα εξατομικευμένα μηνύματα διαφήμισης και στην άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Αυτό γίνεται ωστόσο μόνο, εφόσον έχετε συναινέσει έναντι της Google, ότι το ιστορικό περιήγησής σας Web και App της Google θα συνδέεται με τον λογαριασμό σας Google και θα χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τον λογαριασμό σας Google για εξατομίκευση διαφημίσεων, που βλέπετε στο διαδίκτυο. Η Google χρησιμοποιεί σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα αυτών των συνδεδεμένων χρηστών για να συντάξει και να ορίσει λίστες κοινού για το επαναληπτικό μάρκετινγκ μεταξύ συσκευών. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ιδιωτικότητας του λογαριασμού σας Google, για να αποτρέψετε να συνδέει η Google το ιστορικό περιήγησης Web και App με τον λογαριασμό σας Google. Για να μπορούμε να σας υπενθυμίζουμε με μήνυμα μια παραγγελία που έχετε διακόψει στο online κατάστημά μας, δεν διαβιβάζονται στην Google δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αλλά μόνο το γεγονός, ότι θέλατε να κάνετε με το καταγεγραμμένο Cookie-ID μια παραγγελία στο online κατάστημά μας και τη διακόψατε, καθώς και η συνολική τιμή της σκοπούμενης παραγγελίας ("Παραχώρηση καλαθιού αγορών"). Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες επαναληπτικού μάρκετινγκ της Google, τις λεπτομέρειες της επεξεργασίας δεδομένων μέσω αυτών των υπηρεσιών και τους σχετικούς όρους προστασίας δεδομένων της Google θα βρείτε στη διεύθυνση http://www.google.com/policies/technologies/ads/ .Μπορείτε να απενεργοποιήσετε μόνιμα τη χρήση cookies από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας από τον ακόλουθο σύνδεσμο (https://support.google.com/ads/answer/7395996) το πρόσθετo πρόγραμμα περιήγησης ή κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο εναντίωσης πιο κάτω σε αυτή την ενότητα και ακολουθώντας τις υπόλοιπες οδηγίες που ενδεχομένως θα εμφανιστούν. Με τη βοήθεια των ρυθμίσεων διαφήμισης της Google μπορείτε να ορίσετε μόνοι σας, ποιες διαφημίσεις θα βλέπετε, και να απενεργοποιήσετε τις εξατομικευμένες διαφημίσεις.

  Google Ads Conversion Tracking

  Επιπλέον χρησιμοποιούμε στα πλαίσια της χρήσης της υπηρεσίας Google Ads το λεγόμενο Conversion Tracking. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση δημοσιευμένη από την Google, αποθηκεύεται ένα cookie για το Conversion-Tracking στον υπολογιστή/στην τερματική συσκευή σας. Αυτά τα cookies παύουν να ισχύουν μετά από 30 ημέρες, δεν περιέχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και συνεπώς δεν χρησιμεύουν στην προσωπική ταυτοποίησή σας. Οι πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται με τη βοήθεια του Conversion-Cookie, χρησιμεύουν στη σύνταξη στατιστικών Conversion για πελάτες Ads, που έχουν επιλέξει Conversion-Tracking. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies με μια αντίστοιχη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας, σας εφιστούμε ωστόσο την προσοχή, ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε πλήρη έκταση όλες τις λειτουργίες αυτού του ιστοτόπου. Πέραν αυτού μπορείτε να απενεργοποιήσετε εξατομικευμένες διαφημίσεις στο Google καθώς και εξατομικευμένες διαφημίσεις Google στο διαδίκτυο (εντός του δικτύου προβολής Google) στο πρόγραμμα περιήγησής σας, ενεργοποιώντας στη διεύθυνση https://adssettings.google.de/authenticated το κουμπί "Off" ή πραγματοποιώντας την απενεργοποίηση από τη διεύθυνση https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN. Περισσότερες πληροφορίες για τις σχετικές δυνατότητες ρύθμισης και για την προστασία δεδομένων στη Google θα βρείτε στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el.

  Google reCAPTCHA

  Χρησιμοποιούμε το “Google reCAPTCHA” (στη συνέχεια “reCAPTCHA”) στους ιστοτόπους μας. Πάροχος είναι ομοίως η Google. Με το reCAPTCHA ελέγχεται, εάν η καταχώρηση δεδομένων στους ιστοτόπους μας (π.χ. σε μια φόρμα επικοινωνίας) πραγματοποιείται από άνθρωπο ή από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα. Το reCAPTCHA αναλύει για αυτόν τον σκοπό τη συμπεριφορά του επισκέπτη του ιστοτόπου βάσει διαφόρων χαρακτηριστικών. Αυτή η ανάλυση αρχίζει αυτόματα, μόλις ο επισκέπτης του ιστοτόπου εισέλθει στον ιστότοπο. Για την ανάλυση, το reCAPTCHA αξιολογεί διάφορες πληροφορίες (π.χ. διεύθυνση IP, διάρκεια παραμονής του επισκέπτη στον ιστότοπο ή κινήσεις του ποντικιού που πραγματοποιεί ο χρήστης). Τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την ανάλυση διαβιβάζονται στη Google. Οι αναλύσεις reCAPTCHA εκτελούνται πλήρως στο παρασκήνιο. Οι επισκέπτες του ιστοτόπου δεν ενημερώνονται για το γεγονός ότι πραγματοποιείται μια ανάλυση. Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με βάση το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. γ του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. Η λειτουργία "reCAPTCHA“ χρησιμεύει στην προστασία των συστημάτων μας και επομένως και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχετε αποθηκεύσει σε αυτά από επιθέσεις από αυτοματοποιημένες καταχωρήσεις μηχανών (για παράδειγμα από λεγόμενα bot). Για περισσότερες πληροφορίες για το Google reCAPTCHA καθώς και για τη δήλωση προστασίας δεδομένων της Google ανατρέξτε στους ακόλουθους συνδέσμους: https://policies.google.com/privacy?hl=en και https://www.google.com/recaptcha/about/.

  Google Consent Mode

  Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Consent Mode. Μια υπηρεσία της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland ("Google"). Η απόφασή σας για συγκατάθεση σχετικά με τα cookies που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, διαβιβάζεται στην Consent Mode. Η Google Consent Mode πραγματοποιεί δύο νέες ρυθμίσεις, που διαχειρίζονται cookie για σκοπούς ανάλυσης στον ιστότοπό μας. Η Consent Mode επιτρέπει σε εμάς ως διαχειριστές ιστοσελίδων, να προσαρμόζουμε τη συμπεριφορά των ετικετών και των δεσμών ενεργειών μας Google με βάση την κατάσταση της συγκατάθεσής σας. Για αυτόν τον σκοπό διαβιβάζεται στη Google η διεύθυνση IP σας ανεξάρτητα από τη συγκατάθεσή σας. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ.

  Google Tag Manager

  Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία που ονομάζεται Google Tag Manager της Google. Οι ετικέτες (tag) είναι μικρά στοιχεία κώδικα στον ιστότοπό μας, τα οποία εκτελούνται σε συγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με τον ιστότοπο και αποστέλλουν μετρημένα δεδομένα στα προγράμματα 3rd-Party που χρησιμοποιούνται. Το ίδιο το Tag Manager δεν χρησιμοποιεί cookies και δεν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Το Tag Manager φροντίζει για την ενεργοποίηση άλλων ετικετών, που κατά περίπτωση συλλέγουν με τη σειρά τους δεδομένα και αποθηκεύουν cookies (π.χ. τα προγράμματα 3rd-Party που χρησιμοποιούνται). Το Tag Manager δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Νομική βάση στην Γερμανία είναι το § 25 παρ. 2 αρ. 2 του TTDSG (νόμος για την προστασία δεδομένων και την προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες και στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενημέρωσης και επικοινωνίας) και στην Ελλάδα το άρθρο 4 παρ. 5 του Νόμου 3741/2006 (νόμος περί της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών).

  CRM Ads

  Χρησιμοποιούμε την Αντιστοιχία πελατών Google Ads (Google Customer Match της Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland), καθώς και τα Facebook Customer Match και Criteo Customer Match (στη συνέχεια: Συνεργάτες). Είναι μια λειτουργία, με τη βοήθεια της οποίας μπορεί να υπάρχει καλύτερη πρόσβαση και εξατομικευμένη προσέγγιση σε ενδιαφερόμενους και υπάρχοντες πελάτες στην αναζήτηση Google, στην καρτέλα Google Shopping, στο Gmail, στο YouTube, στα δίκτυα Google καθώς και στο Facebook και Criteo για διαφημίσεις. Η Αντιστοιχία πελατών Google Ads χρησιμοποιείται ιδίως για επαναληπτικό μάρκετινγκ, για βελτιστοποίηση προωθητικών ενεργειών και για την αύξηση του ρυθμού μετατροπών. Η εξατομίκευση της διαφήμισης βασίζεται στην αντιστοίχιση σε ένα κοινό και πραγματοποιείται από τους συνεργάτες με βάση τις πληροφορίες από τους λογαριασμούς χρηστών τους στη Google και στο Facebook καθώς και με βάση τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα, που προκύπτουν κατά τη χρήση των προϊόντων στους συνεργάτες. Ως διαφημιζόμενοι, η χρήση της Αντιστοιχίας πελατών μας επιτρέπει μια πιο στοχευμένη προσέγγιση και φροντίζει π.χ. ώστε η διαφήμιση, που δημοσιεύεται μέσω των συνεργατών, να είναι προσαρμοσμένη με μεγαλύτερη ακρίβεια σε ενδιαφέροντα του κοινού, τα οποία προκύπτουν από τη χρήση του καταστήματός μας. Η Αντιστοιχία πελατών δεν χρειάζεται για αυτόν τον σκοπό ειδικά cookies, αυτό όμως μόνο αν η δημοσίευση εξατομικευμένης διαφήμισης μέσω των συνεργατών πραγματοποιείται από τους ίδιους τους συνεργάτες, και μόνο εάν έχετε συναινέσει στην απαραίτητη επεξεργασία cookie μέσω του μπάνερ για cookie ή σε κάποιο άλλο σημείο έναντι των συνεργατών. Οι συνεργάτες χρειάζονται από εμάς μια λίστα με στοιχεία πελατών, για να μπορούν να εντοπίσουν, εάν τους είστε ήδη “γνωστός” ως χρήστης. Ωστόσο δεν δημιουργούνται ή διευρύνονται προφίλ. Οι συνεργάτες δεν λαμβάνουν εκτός αυτού τα πραγματικά σας δεδομένα (όπως π.χ. διεύθυνση email, αριθμός τηλεφώνου), αλλά μόνο τους λεγόμενους κατακερματισμένους κωδικούς, που σχηματίζονται με τη βοήθεια μιας κρυπτογράφησης μίας κατεύθυνσης. Οι συνεργάτες συγχρονίζουν αυτούς τους κατακερματισμένους κωδικούς με τη δική τους βάση δεδομένων χρηστών. Δεν μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν ξανά αυτούς τους κωδικούς, εάν τα αντίστοιχα δεδομένα δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως ήδη στη δική τους βάση δεδομένων χρηστών. Ως εκ τούτου, οι συνεργάτες δεν λαμβάνουν τα δεδομένα πελατών που έχουν αποσταλεί, αλλά μπορούν να διαπιστώσουν μόνο, εάν υπάρχουν ήδη ή όχι τα δεδομένα σε αυτούς. Εφόσον τα δεδομένα δεν υπάρχουν, δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν ξανά οι κατακερματισμένοι κωδικοί που έχουν δημιουργηθεί με βάση τα δεδομένα πελάτη. Σε διαφορετική περίπτωση συμφωνούν οι ήδη γνωστοί στους συνεργάτες κωδικοί και οι κατακερματισμένοι κωδικοί και είναι δυνατή μια αντιστοίχιση για τη δημιουργία κοινών. Μετά τη δημιουργία των κοινών διαγράφονται τα απεσταλμένα δεδομένα. Νομική βάση για τη χρήση της Αντιστοιχίας πελατών ή/και CustomerMatch είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Η διαδικασία για την Αντιστοιχία πελατών, ιδίως η κρυπτογράφηση μονής κατεύθυνσης που πραγματοποιείται, προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας και αποτρέπει να λαμβάνουν οι συνεργάτες δεδομένα για πρόσωπα, τα οποία δεν τα έχουν δηλώσει ήδη στα πλαίσια των λογαριασμών χρήστη τους. Εάν δεν το επιθυμείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την επεξεργασία δεδομένων από τους συνεργάτες από τους ακόλουθους συνδέσμους:

  Google https://adssettings.google.com/notarget

  Facebook https://www.facebook.com/privacy/policy

  Criteo https://www.criteo.com/privacy/

  Για την επεξεργασία δεδομένων στα πλαίσια της Αντιστοιχίας πελατών έχουμε συνάψει με τους συνεργάτες σύμβαση εκτέλεσης επεξεργασίας των δεδομένων. Εκτός αυτού έχουμε συνάψει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες για τη διαβίβαση των δεδομένων στις ΗΠΑ.

  Criteo

  Στις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούμε την υπηρεσία της Criteo SA, Rue Blanche, 75009 Paris, Γαλλία. Αυτή η υπηρεσία είναι μια υπηρεσία επαναστοχοποίησης, η οποία συγκεντρώνει πολυάριθμους άλλους τρίτους παρόχους σε ένα δίκτυο, για να μπορεί να προβάλλεται ένα κατά το δυνατό μεγαλύτερο εύρος εξατομικευμένων διαφημίσεων και άλλων διαφημιστικών μέσων. Για αυτόν τον σκοπό, η Criteo αποθηκεύει κατά την επίσκεψη των ιστοσελίδων μας στο πρόγραμμα περιήγησής σας ένα ανώνυμο Browser-Cookie. Στα δεδομένα που συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής: Cookie ID, κατακερματισμένες διευθύνσεις email, κινητά Advertising ID και άλλα τεχνικά ID, που επιτρέπουν στην Criteo, να καταγράφει εξατομικευμένα την online συμπεριφορά προσώπων, χωρίς να καθιστά άμεσα αναγνωρίσιμη την ταυτότητά τους. Για τη χρήση της υπηρεσίας είμαστε εμείς και η Criteo SA, από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας με την έννοια του ΓΚΠΔ καθώς και άλλων διατάξεων που αφορούν την προστασία δεδομένων. Ανάμεσα σε εμάς και στην Criteo έχει συναφθεί μια συμφωνία για την κοινή ευθύνη (άρθρο 26 του ΓΚΠΔ). Σε αυτή ρυθμίζεται μεταξύ άλλων, ότι και οι δύο υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να συμφωνούν για τον τρόπο εκπλήρωσης των αιτημάτων των υποκειμένων. Επειδή μπορούμε να ελέγχουμε και να επηρεάζουμε μόνο τη χρήση της υπηρεσίας στις ιστοσελίδες μας, όχι όμως τη δημοσίευση των διαφημίσεών μας σε άλλες ιστοσελίδες του δικτύου Criteo, η αρμοδιότητα κατανέμεται ως εξής:

  a. Ενσωμάτωση και χρήση του Criteo-Tagging στις ιστοσελίδες μας: Η αρμοδιότητα ανήκει σε εμάς, μεταξύ άλλων με δυνατότητες τεχνικής άρνησης σχετικά με τη λύση συνδέσμου (σχετικά κατωτέρω).

  b. Μέθοδος ανάλυσης και αξιοποίησης για τη δημοσίευση των διαφημίσεών μας σε ιστοσελίδες στο δίκτυο Criteo: Η αρμοδιότητα ανήκει στην Criteo, δυνατότητα ρύθμισης στη διεύθυνση https://www.criteo.com/privacy/.

  c. Τεχνικός σχεδιασμός για τη διαδικασία λήψης συγκατάθεσης για την αιτιολόγηση της κοινής επεξεργασίας: Η αρμοδιότητα ανήκει στην Criteo, που εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο, όταν ο χρήστης έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με μια διαφήμιση στο δίκτυο της Criteo και επιλέγει τη συγκατάθεση του χρήστη για τη δημοσίευση διαφημίσεων (για τη δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσης βλέπε κατωτέρω)

  Η Criteo μπορεί κατά περίπτωση να σας αναγνωρίσει ξανά και σε άλλες ιστοσελίδες με τη βοήθεια των αποθηκευμένων τεχνικών ID και να παρακολουθεί και να αξιολογεί τη συμπεριφορά περιήγησής σας και σε αυτές τις ιστοσελίδες.

  Ανάκληση της συγκατάθεσης:

  Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση της Criteo στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κάντε κλικ στον αντίστοιχο σύνδεσμο πιο κάτω σε αυτή την ενότητα.

  Περισσότερες πληροφορίες για την Criteo, λεπτομέρειες για την επεξεργασία δεδομένων μέσω αυτής της υπηρεσίας και τους σχετικούς όρους προστασίας δεδομένων της Criteo θα βρείτε στη διεύθυνση https://www.criteo.com/privacy/. Για να απενεργοποιήσετε τη χρήση της Criteo στο πρόγραμμα περιήγησής σας, κάντε κλικ https://www.criteo.com/privacy/. Η νομική βάση για τη χρήση της υπηρεσίας είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Στους προαναφερόμενους σκοπούς περιλαμβάνεται το έννομο συμφέρον.

  ContentSquare

  Χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας ένα cookie της ContentSquare S.A.S., Landsbergerstraße 155 Haus 3, Stockwerk, 4, 80687 München ("ContentSquare"). Με αυτό συλλέγονται με τη χρήση cookie ανωνυμοποιημένα διαδραστικά δεδομένα του χρήστη για βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη και της φιλικότητας προς τον χρήστη. Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στους προαναφερόμενους σκοπούς μάρκετινγκ. Περισσότερες πληροφορίες για το ContentSquare θα βρείτε στη διεύθυνση https://contentsquare.com/privacy-and-security/. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση αυτού του cookie, κάνοντας κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο.

  Bloomreach

  Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της Bloomreach B.V. (Fred. Roeskestraat 109, 1076 EE Amsterdam, The Netherlands), η Bloomreach μπορεί να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες, όπως διευθύνσεις IP, τύπους προγραμμάτων περιήγησης, πληροφορίες συσκευής, σελίδες που επισκέπτεστε και άλλα δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά περιήγησής σας. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι η χρήση των δεδομένων που συλλέγονται από το Bloomreach για τη δημιουργία εξατομικευμένων αποτελεσμάτων αναζήτησης και συστάσεων προϊόντων που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά σας. Επιπλέον, τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση και τη βελτίωση της απόδοσης του ιστότοπού μας. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 6 p. 1 lit. a ΓΚΠΔ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της Bloomreach και τα δικαιώματά σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.bloomreach.com/en/legal/privacy.

  § 6 Διαμεσολάβηση μέσω δικτύων θυγατρικών

  Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα συνεργαζόμαστε με τα δίκτυα συνεργατών της AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Βερολίνο. Οι αγορές που παραπέμπονται σε εμάς από τα δίκτυα συνεργατών καταγράφονται για τον υπολογισμό της προμήθειας. Για το σκοπό αυτό τα δίκτυα αποθηκεύουν cookies. Η αντίστοιχη προμήθεια υπολογίζεται βάσει της παραπομπής που αποδίδεται σαφώς σε έναν εκδότη. υπολογίζεται η προμήθεια. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την επιχείρηση παραπομπής μπορούν επίσης να προωθηθούν στην πλατφόρμα ή στον εκδότη για σκοπούς επαλήθευσης. τον εκδότη που ξεκίνησε την παραπομπή. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης που συλλέγονται στο πλαίσιο της συναλλαγής διαμεσολάβησης πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 6 παράγραφος 1 πρόταση 1 στοιχείο β, στ ΓΚΠΔ. Μπορείτε να αποτρέψετε τη ρύθμιση των cookies μέσω κατάλληλες ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Λεπτομέρειες σχετικά με την προστασία των δεδομένων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.awin.com/gb/privacy.

  § 7 Social Media

  Facebook

  Χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας ένα εικονοστοιχείο της Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Squere, Grand Canal Harbur, Dublin 2, Ireland. Μέσω του εικονοστοιχείου Facebook μας επιτρέπετε να βελτιώσουμε την προσφορά μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Νομική βάση για τη χρήση είναι το άρθρο 6 παρ. 1 εδάφιο 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ. Το εικονοστοιχείο Facebook ενσωματώνεται αμέσως με το άνοιγμα της ιστοσελίδας από το Facebook και μπορεί να αποθηκεύει στη συσκευή σας ένα cookie. Εάν στη συνέχεια συνδεθείτε στο Facebook ή επισκέπτεστε συνδεδεμένοι τη σελίδα μας, σημειώνεται η επίσκεψη στην online προσφορά μας στο προφίλ σας. Το εικονοστοιχείο Facebook καταγράφει τους ακόλουθους τύπους δεδομένων, τους οποίους μπορείτε να βρείτε στις υποδείξεις προστασίας δεδομένων της Meta στη διεύθυνση www.facebook.com/about/privacy .

  Pinterest

  Χρησιμοποιούμε το εικονοστοιχείο (Pinterest Tag) της Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland, στη Γερμανία, τη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Με αυτό το εικονοστοιχείο συλλέγονται πληροφορίες για τη χρήση (π.χ. πληροφορίες για προϊόντα που είδατε) με κοινή ευθύνη από την Pinterest Europe Limited και τη Lampenwelt και διαβιβάζονται στην Pinterest Europe Limited. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων που διαβιβάζονται στην Pinterest Europe Limited πραγματοποιείται με μοναδική ευθύνη ως προς την προστασία δεδομένων της Pinterest Europe Limited. Αυτές οι πληροφορίες που διαβιβάζονται στην Pinterest Europe Limited μπορούν να αντιστοιχιστούν σε εσάς με τη συμβολή περισσότερων πληροφοριών, που έχει αποθηκεύσει για εσάς η Pinterest Europe Limited π.χ. λόγω της κατοχής ενός λογαριασμού στο κοινωνικό δίκτυο "Pinterest". Με βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί μέσω του εικονοστοιχείου μπορούν να προβάλλονται στον λογαριασμό σας Pinterest εξατομικευμένες διαφημίσεις (επαναστοχοποίηση). Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του εικονοστοιχείου μπορούν εκτός αυτού να συγκεντρώνονται από την Pinterest Europe Limited και οι συγκεντρωτικές πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Pinterest Europe Limited για δικούς της σκοπούς εμπορικής προώθησης καθώς και για σκοπούς εμπορικής προώθησης τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο, η Pinterest Europe Limited μπορεί π.χ. να συνάγει από τη συμπεριφορά περιήγησής σας σε αυτόν τον ιστότοπο συγκεκριμένα ενδιαφέροντα και να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες και για να αποκτήσει προσφορές τρίτων. Η Pinterest Europe Limited μπορεί εκτός αυτού να συνδέσει τις πληροφορίες που έχει συλλέξει μέσω του εικονοστοιχείου με περισσότερες πληροφορίες, τις οποίες έχει συλλέξει η Pinterest Europe Limited για εσάς μέσω άλλων ιστοσελίδων και / ή σε συνάρτηση με τη χρήση του κοινωνικού δικτύου "Pinterest", έτσι ώστε να μπορεί να αποθηκευτεί στην Pinterest Europe Limited ένα προφίλ για εσάς. Αυτό το προφίλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφήμισης. Νομική βάση για αυτή την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α του ΓΚΠΔ.

 • Περισσότερες πληροφορίες για την προστασία δεδομένων στην Pinterest Europe Limited θα βρείτε εδώ: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ως υποκείμενο επεξεργασίας (π.χ. δικαίωμα για διαγραφή) όσον αφορά τα δεδομένα, τα οποία επεξεργάζεται η Pinterest Europe Limited ως υπεύθυνη προστασίας δεδομένων. Τα cookie που είναι απαραίτητα για αυτή την υπηρεσία (τα λεγόμενα Marketing Cookies) τα χρησιμοποιούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στο κέντρο προτιμήσεών μας.
 • Youtube

  Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει τουλάχιστον ένα Plugin της YouTube, που ανήκει στην Google Inc., με έδρα στο San Bruno/Καλιφόρνια, ΗΠΑ.

  Χρησιμοποιούμε τη λειτουργία YouTube No-Cookies, δηλαδή έχουμε ενεργοποιήσει τη Διευρυμένη προστασία δεδομένων. Τα βίντεο δεν ανοίγουν μέσω youtube.com, αλλά μέσω youtube-nocookie.com.

  Αυτή η υπηρεσία παρέχεται από την ίδια την YouTube και διαβεβαιώνεται έτσι, ότι η YouTube δεν αποθηκεύει αρχικά cookies στη συσκευή σας. Κατά το άνοιγμα των σχετικών σελίδων διαβιβάζονται ωστόσο η διεύθυνση IP καθώς και τα υπόλοιπα δεδομένα που αναφέρονται στην § 4 και έτσι γνωστοποιείται ιδίως, ποιες από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί. Αυτή η πληροφορία δεν μπορεί ωστόσο να αντιστοιχιστεί με εσάς, εάν κατά την επίσκεψη στη σελίδα δεν είστε μόνιμα συνδεδεμένοι στο YouTube ή σε κάποια άλλη υπηρεσία της Google.

  Μόλις αρχίσετε με ένα κλικ την αναπαραγωγή ενός ενσωματωμένου βίντεο, η YouTube αποθηκεύει εξαιτίας του διευρυμένου τρόπου λειτουργίας προστασίας δεδομένων στη συσκευή σας μόνο cookies, που δεν περιέχουν δεδομένα ταυτοποίησης του προσώπου σας, εκτός και εάν είστε εκείνη τη στιγμή συνδεδεμένοι σε μια υπηρεσία της Google. Αυτά τα cookie μπορούν να απορριφθούν με ανάλογες ρυθμίσεις και επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης.

  Google/YouTube: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 • Δήλωση προστασίας δεδομένων: https://policies.google.com/privacy ,
 • Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated ,
 • Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active .
 • § 8 Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων

  Στην επεξεργασία δεδομένων υποστηριζόμαστε εν μέρει από παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες τεχνολογίας, οι οποίοι επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Αυτοί οι πάροχοι έχουν δεσμευτεί έναντι ημών με την υπογραφή σύμβασης εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων ή μίας Joint Controller Agreement, ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων μόνο για τους επιχειρηματικούς σκοπούς μας και κατ΄ εντολή μας. Στους παρόχους υπηρεσιών ανήκουν πρωτίστως πάροχοι υπηρεσιών τεχνολογίας (συμπεριλαμβανομένων συνδεδεμένων επιχειρήσεων) για τη συντήρηση, τη φιλοξενία και την υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής μας, συμπεριλαμβανομένου αυτού του ιστοτόπου καθώς και πάροχοι υπηρεσιών για αποστολή μηνυμάτων και άλλες ενέργειες μάρκετινγκ.

  § 9 Δικαιώματα του υποκειμένου

  Όταν γίνεται επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, εσείς είστε το Υποκείμενο με την έννοια του ΓΚΠΔ και έχετε τα εξής δικαιώματα έναντι του Υπεύθυνου:

  Πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμός της επεξεργασίας και διαγραφή

  Έχετε ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης σχετικά με τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε εμάς, την προέλευσή τους και τους αποδέκτες τους καθώς και τον σκοπό της επεξεργασίας δεδομένων μέσω των ιστοσελίδων μας. Πέραν αυτού έχετε το δικαίωμα για διόρθωση, διαγραφή και περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον υφίστανται για αυτό οι νομικές προϋποθέσεις.

  Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

  Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, τα οποία έχετε παράσχει σε εμάς ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο. Σε περίπτωση άσκησης από μέρους σας του δικαιώματός σας αυτού σας παρέχουμε μία εξαγωγή csv των προσωπικών δεδομένων πελάτη, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία σχετικά με εσάς.

  Δικαίωμα για ενημέρωση

  Εάν ασκήσατε το δικαίωμα για διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας έναντι του υπευθύνου επεξεργασίας, αυτός είναι υποχρεωμένος να κοινοποιεί σε όλους τους αποδέκτες στους οποίους γνωστοποιήθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, αυτή τη διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων ή τον περιορισμό των δεδομένων, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.Εσείς έχετε το δικαίωμα έναντι του υπεύθυνου επεξεργασίας να ενημερωθείτε για αυτούς τους αποδέκτες.

  Δικαίωμα εναντίωσης

  Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε ή στοιχ. στ του ΓΚΠΔ. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν υποβάλλει πλέον σε επεξεργασία τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός εάν μπορεί να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των δικαιωμάτων σας και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Όταν υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για την εν λόγω εμπορική προώθηση. Αυτό ισχύει και για την κατάρτιση προφίλ, εάν σχετίζεται με αυτήν την απευθείας εμπορική προώθηση. Όταν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν δεν υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία για τους σκοπούς αυτούς. Έχετε το δικαίωμα, στα πλαίσια της χρήσης υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών - με την επιφύλαξη της οδηγίας 2002/58/ΕΚ - να ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης με αυτοματοποιημένα μέσα στα οποία χρησιμοποιούνται τεχνικές προδιαγραφές.

  Δυνατότητα ανάκλησης δηλώσεων συγκατάθεσης που αφορούν την προστασία δεδομένων

  Πέραν αυτού μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ τις συγκαταθέσεις σας στα αναγραφόμενα στην ιστοσελίδα μας στοιχεία επικοινωνίας.

  Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη απόφασης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

  Έχετε το δικαίωμα να μην εμπίπτετε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας - συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ - η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Αυτό δεν ισχύει, εάν (1) η απόφαση είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση μιας σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και στον υπεύθυνο επεξεργασίας, (2) επιτρέπεται λόγω νομικών διατάξεων της Ένωσης ή των κρατών μελών, στις οποίες υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, και αυτές οι νομικές διατάξεις περιέχουν εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας καθώς και των έννομων συμφερόντων σας ή (3) πραγματοποιείται με τη ρητή σας συγκατάθεση. Αυτές οι αποφάσεις δεν επιτρέπεται ωστόσο να βασίζονται σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν ισχύει το άρθρο 9 παρ. 2 στοιχ. α ή ζ και εφόσον υφίστανται εύλογα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών καθώς και των έννομων συμφερόντων σας. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο (1) και (3), ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των έννομων συμφερόντων σας, τουλάχιστον του δικαιώματος εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

  Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

  Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διοικητικών ή δικαστικών προσφυγών έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, ιδίως στο κράτος μέλος στο οποίο έχετε τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας ή τον τόπο της εικαζόμενης παράβασης, εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν παραβαίνει τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Η εποπτική αρχή στην οποία έχει υποβληθεί καταγγελία ενημερώνει τον καταγγέλλοντα για την πρόοδο και για την έκβαση της καταγγελίας, καθώς και για τη δυνατότητα άσκησης δικαστικής προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 78 του ΓΚΠΔ.

  § 10 Τροποποιήσεις της παρούσας δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων

  Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Πρέπει επομένως να ενημερώνεστε τακτικά από αυτή τη σελίδα για τυχόν τροποποιήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας δεδομένων.

  Lampenwelt GmbH

  Seelbüde 13
  36110 Schlitz
  Γερμανία

  Email: info@lumories.gr

  Lumories.gr


  Ημερομηνία Ιούνιος 2024

  Η δική σας Lampenwelt GmbH