Πύλες/γέφυρες

Φίλτρο και ταξινόμηση
Φίλτρο & Ταξινόμηση 0
Ταξινόμηση Θέση
Χρώματα
Τιμή
Εφαρμογή
Μάρκα
Έξυπνα οικιακά συστήματα
Εικονικοί βοηθοί
Λειτουργία με μπαταρία
Ρυθμιζόμενο ύψος
Εφαρμογή
Κατηγορία προστασίας
Κωδικός IP
Ανθεκτικότητα στο θαλασσινό νερό
Συμπεριλαμβανομένης της προώθησης/επιστροφής
Με διακόπτη
Υλικό
Με ανιχνευτή κίνησης
Με τηλεχειριστήριο
Πλάτος (σε cm)
Εφαρμογή
Ύψος (σε cm)
Εφαρμογή
Μήκος (σε cm)
Εφαρμογή
5 Προϊόντα
Φίλτρο
20,82 €
164,90 €
69,90 €