Διάθεση σύμφωνα με το ΑΗΗΕ

Το Lumories.grείναι εδώ για να σας βοηθήσει να πετάξετε σωστά τους λαμπτήρες σας.

Απόρριψη λαμπτήρων σύμφωνα με την οδηγία ΑΗΗΕ
Από τον Μάρτιο του 2006, η ευρωπαϊκή οδηγία για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΑΗΗΕ) υποχρεώνει τους καταναλωτές να απορρίπτουν τους λαμπτήρες που δεν χρησιμοποιούνται πλέον (με εξαίρεση τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου) με κατάλληλο και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, π.χ. σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε κέντρο ανακύκλωσης. Αποτελούν μέρος των λαμπτήρων που δεν μπορούν πλέον να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα:

  • συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού με και χωρίς ballast (λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας)
  • λαμπτήρες φθορισμού (σωλήνες φθορισμού)
  • λαμπτήρες εκκένωσης (συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων μεταλλικών αλογονιδίων)
  • Λαμπτήρες LED

Το πρότυπο δεν καλύπτει τους λαμπτήρες πυρακτώσεως και αλογόνου. Αυτοί μπορούν να συνεχίσουν να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα.

 

Σωστός χειρισμός των σπασμένων λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας:
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας περιέχουν υδράργυρο σε ελάχιστο βαθμό, αλλά κάτω από τα νόμιμα όρια και επομένως δεν είναι επικίνδυνοι για την υγεία.

Ωστόσο, συνιστάται να λαμβάνετε προφυλάξεις σε περίπτωση που ένας λαμπτήρας εξοικονόμησης ενέργειας σπάσει:

  • Μαζέψτε προσεκτικά τα θραύσματα με ένα υγρό πανί.
  • Συσκευάστε τα σε πλαστική σακούλα ή βάζο σε κενό αέρος.
  • Πηγαίνετε τα σε ένα κέντρο συλλογής επιβλαβών ουσιών.
  • Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και στη συνέχεια αερίστε το δωμάτιο για 20 έως 30 λεπτά.
  • Μην μαζεύετε τα θραύσματα με την ηλεκτρική σκούπα.

Η Lampenwelt GmbH συμμετέχει στη συλλογή και διάθεση των ΑΗΗΕ μέσω των οικολογικών οργανώσεων στις οποίες είναι εγγεγραμμένη (αριθμός μητρώου XXXXXXXXXXXXXXXXXXX).